Bygg för en tryggare Stadsdel

Liberalerna i Skarpnäck skrev nedan debattartikel som publicerades i tidningen Mitt i den 27 September 2016 och återpostar den här på bloggen för läsning och spridning.

Stockholm växer. Bostadsbristen i Stockholm är dock stor, vilket medför att många som vill bo här, genom att flytta hit eller flytta hemifrån, inte kan göra det. Det sätter krokben för Stockholms fortsatta tillväxt och utveckling. Läs mer

Annonser
| Lämna en kommentar

Besparingar och sjukskrivningar oroar Liberalerna

Minskade anslag från staden leder till besparingar i Skarpnäck de kommande tre åren, det framgår av det budgetunderlag som stadsdelsnämnden tog ställning till ikväll. Situationen är bekymmersam, anser Liberalerna.

– Trots att vår stadsdel växer, med både fler barn i förskolan och fler äldre invånare, så krymper stadsdelens budget fram till 2019, berättar Jesper Svensson (L), gruppledare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Jesper Svensson (L). Foto: Peter Nordahl

Jesper Svensson (L). Foto: Peter Nordahl

Från Liberalernas sida hade man velat se satsningar på välfärden – Liberalerna budgeterar t.ex. för höjda löner till förskollärare och socialsekreterare, samt rätt till äldreboende för alla över 85. Men något sådant torde inte bli aktuellt med de rödgrönrosas budget, som tvingar Skarpnäck till ett besparingskrav på 27 miljoner kronor om året.

Enligt stadsdelsförvaltningens uppgifter kommer budgeten att minska med nästan en miljon kronor från 2016 till 2019, trots att kostnadsökningar i form av löner och andra utgifter väntas öka med 25 miljoner kronor per år. Under samma period väntas antalet barn i förskoleåldern öka från 3.193 till 3.296, och antalet 65-plussare ökar från 5.257 till 6.000 personer. Det blir alltså allt fler som ska dela på stadsdelens krympande kaka.

– För att klara barngruppernas storlek skulle fyra nya förskolor behöva byggas. Hur ska vi ha råd med det, när vi samtidigt måste spara 27 miljoner om året? Det är inte utan att man undrar vart de rödgrönrosas kraftiga skattehöjningar egentligen gått till, säger Jesper Svensson (L).

Oron för stadsdelens ekonomi är en av de saker som Liberalerna tar upp i en skrivelse på stadsdelsnämnden. Där framhåller man också sjukskrivningarna som en fråga att hålla ögonen på.

– Under 2015 ökade sjukfrånvaron inom såväl äldreomsorgen som förskolan med omkring 30 procent! Det är mycket illavarslande. Jag vet att förvaltningen arbetar med frågan, men vi kommer naturligtvis noga följa upp det här under året. Sjukskrivningstrenden måste vändas, även om det kan bli svårt under de rödgrönrosas besparingstryck, avslutar Jesper Svensson (L).

Klicka här för att läsa hela Liberalernas skrivelse.

Publicerat i Skarpnäcks stadsdelsnämnd | Lämna en kommentar

Liberalerna kritiska mot egenregianbud

När Skarpnäcks stadsdelsnämnd upphandlade LSS-boende och dagliga verksamheter insisterade den rödgrönrosa majoriteten på att stadsdelsförvaltningen skulle lägga egna anbud. Slöseri med skattepengar, tycker Liberalerna.

Jesper Svensson (L). Foto: Peter Nordahl

Jesper Svensson (L). Foto: Peter Nordahl

På torsdagens stadsdelsnämnd hade lokalpolitikerna att ta ställning till de anbud som kommit in på de tre verksamheter som hade upphandlats. Trots att verksamheterna drivits på entreprenad i många år – och med gott resultat – så hade stadsdelsförvaltningen tvingats att skriva s.k. egenregianbud.

– Att förvaltningen ska behöva lägga tid och energi på att skriva anbud i den här situationen är bara slöseri med skattepengar, säger Jesper Svensson (L), gruppledare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Tillsammans med övriga Allianspartier har Liberalerna tagit initiativ till en skrivelse där de begär att förvaltningen ska redovisa vad allt detta extraarbete har kostat – i pengar och arbetstid. Denna gång har mycket interna resurser kunnat användas, men nästa gång lär man behöva hyra in konsulter.

– Det finns en mångfald av utförare på det här området – totalt har 24 anbud kommit in på de tre upphandlingarna, exklusive stadsdelens egna. Så av konkurrensskäl finns det ingen anledning att lägga egenregianbud. Inte heller av kvalitetsskäl – samtliga upphandlade verksamheter har mycket nöjda brukare, säger Jesper Svensson (L).

I skrivelsen framhåller Liberalerna och de övriga Allianspartierna att 91 procent av brukarna är nöjda med den dagliga verksamheten, enligt den senaste brukarundersökningen. Vad gäller gruppbostäderna konstateras att ”vid en jämförelse mellan de olika stadsdelsnämnderna framgår det att Skarpnäck har det överlag bästa resultatet (92 procent är nöjda med sitt boende)”.

Efter att stadsdelsnämnden tagit ställning till de inkomna anbuden, visade det sig att stadsdelen inte vunnit en enda av upphandlingarna.

– På sätt och vis var det nog bra. I annat fall hade ju stadsdelen varit tvungen att bygga upp en ny organisation för att driva de här verksamheterna. Våra skattepengar kan användas bättre, avslutar Jesper Svensson (L).

Klicka här för att läsa hela Liberalernas och Alliansens skrivelse.

Läs även en artikel om detta i Tidningen Hammarby/Skarpnäck.

Publicerat i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Vård och omsorg | Lämna en kommentar

Liberalerna vill se innovativa parkeringslösningar

Idag tar stadsdelsnämnden i Skarpnäck ställning till Stockholms nya parkeringsstrategin. Där föreslås bland annat att parkeringsavgifter ska införas i ytterstaden.

– Parkeringsproblemen i vår stadsdel beror delvis på att bilägare från andra stadsdelar parkerar sina bilar här, eftersom det är gratis. Genom att införa boendeparkering även i ytterstan kan den problematiken minskas, säger Jesper Svensson (L), gruppledare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

I en skrivelse till stadsdelsnämnden framhåller Liberalerna även att de efterfrågar mer innovativa lösningar för parkering i Stockholm. Går det att utveckla en app som visar var det finns lediga parkeringsplatser? Kan p-avgifterna få variera mer utifrån tillgång/efterfrågan?

– Detta är ett perspektiv som vi tycker saknas i strategin. Det måste gå att hitta bättre lösningar än att bilister ska behöva snurra runt kvarter efter kvarter i jakt på en plats, avslutar Jesper Svensson.

Klicka här för att läsa Liberalernas skrivelse i sin helhet.

Publicerat i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Stad och miljö | Lämna en kommentar

Ny styrelse för Liberalerna i Skarpnäck

På årsmötet för Liberalerna i Skarpnäck valdes en ny styrelse för 2016. Till ny ordförande för 2016 valdes Jessica Sjönell. Jessica efterträder Andreas Strömberg, som varit ordförande under 2015.

– Det känns jättekul att ta över ordförandeklubban för vår lokala L-förening i Skarpnäck. Jag kommer arbeta tillsammans med en engagerad styrelse bestående av duktiga personer, som framförallt tycker att politik är roligt, säger Jessica Sjönell. Det ska kännas givande att engagera sig lokalt, särskilt om man ska lägga stora delar av sin fritid på föreningsarbete.

 Liberalerna

På Årsmötet valdes även tre nya engagerade medlemmar in som ordinarie ledamöter i styrelsen. Årsmötet beslutade att minska styrelsens omfattning för 2016 till sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. Den nyvalda styrelsen för Liberalerna i Skarpnäck ser ut som följer:

Jessica Sjönell, ordförande
Hanna Gerdes, vice ordförande
Jesper Svensson, sekreterare
Sabine Pettersson, medlemsansvarig
Thomas Erlandsson, kassör
Daniel Selenuis, kampanjledare
Patrik Jarelius Persson, ledamot

Henrik Andersson, suppleant
Bo Erikson, suppleant
Daniel Forslund, suppleant

Liberalernas Verksamhetsplan för Skarpnäck 2016

Välkommen att bli medlem i Stockholms självutnämnt trevligaste Liberala lokalförening här: Bli medlem i Liberalerna.

Väl Mött!

/Liberalerna i Skarpnäck

| 1 kommentar

Nu ska alla få läsa sin journal på nätet

Under 2016 inför landstinget journaler på nätet. Det innebär att patienter kan läsa sin egen journal med en säker inloggning på 1177.se. Vid årets slut ska alla vårdgivare vara anslutna och alla patienter som vill ska ha elektronisk tillgång till sin egen journal.

– Som patient har du lagstadgad rätt att ta del av din egen journal. Idag är det alltför krångligt att ta del av din egen medicinska information, då du måste begära ut papperskopior av journalerna. För att stärka patientens insyn och delaktighet kommer vi därför erbjuda en säker elektronisk åtkomst till journalen på nätet under 2016, säger Daniel Forslund (L), som nu är innovationslandstingsråd och tidigare varit gruppledare för Liberalerna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd

– En modern sjukvård ska vara öppen och transparent, och därför är det en viktig liberal reform för stärkt patientmakt att ge patienten enkel åtkomst till sin egen journal. Digitaliseringen ger oss nu de verktyg vi tidigare saknat för att tillgången till patientjournalen ska vara snabb, smidig och säker. Informationen är skyddad och kräver e-legitimering för att komma åt. Erfarenheter från andra vårdgivare visar att tillgången till den egna journalen är mycket uppskattad av patienterna, och att kvaliteten i journalerna ökar när både vårdpersonal och patienter gemensamt kan kvalitetssäkra informationen, påpekar Daniel Forslund (L).

– Våra nätjournaler ingår i en nationell lösning, som på sikt gör det möjligt för patienterna att få en samlad överblick av sina journaler från alla vårdgivare i samtliga landsting. Journalen på nätet är en del av ett större arbete med att modernisera hälso- och sjukvården. Under nästa år ökar vi tempot, bl.a. genom införandet av videobesök i vården och skärpta krav på att alla vårdgivare ska kunna erbjuda e-tjänster som att beställa, av- och omboka tider, och förnyelse av recept via 1177.se, säger Daniel Forslund (L).

Läs även:

Fakta: Din egen journal på nätet

Tillgång till den egna journalen kommer erbjudas genom e-tjänsterna inom 1177 Vårdguiden (nuvarande Mina vårdkontakter). Den tekniska lösning som valts kommer att bli nationell vilket innebär att patienten kan se journalanteckningar frånvårdbesök hos vårdgivare även i andra landsting. Till sommaren 2016 ska regelverk för nätjournaler och tekniska anpassningar i journalsystemet vara helt klara i länet. Daniel Forslunds mål är att alla vårdgivare i Stockholm senast vid årsskiftet 2016/17 ska erbjuda sina patienter elektronisk tillgång till sin journal.

Publicerat i Liberalerna, Vård och omsorg | Lämna en kommentar

Liberalerna vill mer i Bagarmossen och Skarpnäck

Förslaget för nya bostäder i Bagarmossen och Skarpnäck är inte tillräckligt bra, anser Liberalerna, som efterfrågar mer stadsmiljöer och tätare bebyggelse.

Under kvällens stadsdelsnämnd presenterade Liberalerna sitt remissvar på programförslaget för Bagarmossen och Skarpnäck. Förslaget går ut på att utveckla området med 2 500–3 500 nya bostäder, vilket kommer ge bättre förutsättningar för ett gott utbud av service, butiker och kollektivtrafik.

Jesper Svensson (L): "Bygg tätare och högre i Bagarmossen och Skarpnäck"

– Det finns mycket bra i förslaget, men det håller inte måttet när det gäller att bygga bra stadsmiljöer, säger Jesper Svensson (L), gruppledare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Särskilt olyckligt är det att man inte tar chansen att bygga täta kvartersstrukturer i Bergholmsbacken, som ju har ett så kollektivtrafiknära läge.

Liberalerna anser att planen för Bergholmsbacken behöver arbetas om och att ambitionen kan höjas från 500–550 till 800–900 bostäder. Även vad gäller Skärgårdsskogen, Sportfältet och Skarpa by behöver planerna ses över. Bygg tätare och högre, är Liberalernas budskap.

– Min förhoppning är att vänstermajoriteten lyssnar på våra förslag och låter stadsbyggnadskontoret arbeta om planerna inför sommarens beslut i stadsbyggnadsnämnden, säger Jesper Svensson (L). Det finns fortfarande en chans att göra den här förtätningen riktigt bra – den chansen får vi inte missa!

Läs även

Publicerat i Bagarmossen, Skarpnäck, Stad och miljö | Lämna en kommentar